Styrket BREF-indsats

Virksomhedsudvalget har anbefalet, at man styrker arbejdet med BAT (bedste tilgængelige teknik) og bl.a. opprioriterer dansk deltagelse i arbejdet med EU's BREF-dokumenter og BAT-konklusioner.

Virksomhedsudvalget har anbefalet, at man styrker arbejdet med BAT (bedste tilgængelige teknik) og bl.a. opprioriterer dansk deltagelse i arbejdet med EU's BREF-dokumenter og BAT-konklusioner. Det vil gavne miljøet, og det vil gavne danske virksomheders vækst og konkurrenceevne, at de centrale EU-miljøkrav også bygger på danske erfaringer og dansk miljøteknologi.

Miljøstyrelsen har derfor iværksat en række samarbejder mellem myndigheder, virksomheder, leverandører af miljøteknologi samt grønne organisationer. I årets to første måneder er således opstartet tre netværk, en baggrundsgruppe, et partnerskab samt en national følgegruppe og flere forventes at følge inden årets udgang.

Baggrundsgruppen følger revisionen af husdyrs-BREF'en, og har til formål at sikre leverance af kvalificerede danske input til BREF'en. Et partnerskab følger revisionen af BREF for store fyringsanlæg og arbejder for at fremme teknologisk innovation, idet danske virksomheder på dette område har forudsætninger for at levere konkurrencedygtige ”BREF-teknologier”.

Endelig vil en national følgegruppe koordinere og afstemme danske interesser. Netværkene inkluderer relevant dansk industri, brancheorganisationer, myndigheder og grønne organisationer.

En succesfuld udvikling kræver, at der inviteres mange forskellige perspektiver med ind, og at disse bliver afstemt med hinanden. Deltagerne i netværkene har viden og synspunkter, som er uundværlige bidrag, når vi skal blive klogere på, hvordan vi sikrer Danmarks og miljøets interesser.