Standardvilkår ensrettes og opdateres i forhold til ny BAT

En sammenskrevet udgave af godkendelsesbekendtgørelsen med alle bilag samlet i ét dokument er undervejs. Branchebilagene gennemgås med henblik på at ensrette formuleringen af vilkår i de 22 branchebilag.

Godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5 er de såkaldte branchebilag med standardvilkår for 22 brancher. Branchebilagene er udarbejdet over en årrække og udgivet gennem flere bekendtgørelsesændringer. Der laves nu en sammenskrevet udgave af godkendelsesbekendtgørelsen med alle bilag samlet i ét dokument. Branchebilagene gennemgås desuden med henblik på at ensrette formuleringen af vilkår i de 22 branchebilag.

Standardvilkårene bygger på BAT (bedste tilgængelige teknik), og det er derfor vigtigt, at de revideres i takt med, at BAT udvikler sig. Miljøstyrelsen har igangsat en opdatering af standardvilkårene i forhold til ny BAT inden for de forskellige brancher.