Ny model for miljøtilsyn

En ny tilsynsmodel, der er mere simpel og med nye tilsynsfrekvenser, er ved at blive udviklet. Modellen for tilsyn med virksomheder og landbrug skal afløse den eksisterende aftale om minimumsfrekvenser.

En ny tilsynsmodel, der er mere simpel og med nye tilsynsfrekvenser, er ved at blive udviklet. Den nye model for tilsyn med virksomheder og landbrug skal afløse den eksisterende aftale om minimumsfrekvenser. Modellen vil sikre, at alle virksomheder besøges fast inden for bestemte tidsintervaller, samt at tilsynet i langt højere grad fokuseres på de virksomheder, hvor der vurderes at være størst miljørisici. Der vil blive fastlagt nye frekvenser for faste tilsyn.

Som udgangspunkt vil de virksomheder, der i dag er omfattet af aftalen om minimumsfrekvenser, også være omfattet af den kommende model.

Miljøstyrelsen har endvidere igangsat 3 projekter på tilsynsområdet, som skal spille ind til arbejdet med den nye tilsynsmodel:

  • Udvikling af metode til at risikovurdere virksomheder og landbrug
  • Planlægning og udformning af kampagnetilsyn samt effektvurdering heraf
  • Mini-tilsynsguide for 2-3 brancher

Projekterne forventes færdige medio 2012.

Miljøstyrelsen vil desuden i 2012 udarbejde en tilsynsbekendtgørelse og en tilhørende vejledning, som skal være gældende fra 7. januar 2013, jf. IED (Industrial Emissions Directive).