Miljøstyrelsen følger op på anbefalingerne fra Virksomhedsudvalg II

Miljøstyrelsen fortæller i dette særnummer af Virk.Som om arbejdet med opfølgning på nogle af anbefalingerne på Virksomhedsudvalg II.

Rapport fra Virksomhedsudvalg II Virksomhedsudvalg II havde til opgave at komme med anbefalinger til forenklinger og forbedringer inden for miljøgodkendelse og tilsyn med virksomheder, som kunne gennemføres inden for en relativ kort tidshorisont. Udvalget bestod af repræsentanter fra Miljøministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, KL, DI, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening.

Rapporten fra Virksomhedsudvalg II udkom i november 2011. Udvalget konkluderede, at anbefalingerne samlet set vil påvirke miljøet positivt og medføre administrative forenklinger og lettelser. Miljøstyrelsen er lige nu i fuld gang med at gennemføre flere af anbefalingerne.

Miljøstyrelsen har udarbejdet dette særnummer af Virk.Som , hvor vi fortæller om nogle af tiltagene.