Listeændringer

Virksomhedsudvalget har drøftet, om det er de rette virksomhedstyper, der i dag skal have individuel miljøgodkendelse, og har fundet behov for at justere listerne over godkendelsespligtig virksomhed.

Virksomhedsudvalget har drøftet, om det er de rette virksomhedstyper, der i dag skal have individuel miljøgodkendelse, og har fundet behov for at justere listerne over godkendelsespligtig virksomhed. Listepunktformuleringerne i bilag 1 foreslås ændret i forbindelse med implementeringen af IED, så der er overensstemmelse med listepunktformuleringerne i IED’s bilag 1.

Miljøstyrelsen arbejder nu på en mindre revision af bilag 2 med henblik på at tydeliggøre listepunkter, hvis formulering giver særlige fortolkningsvanskeligheder, og at formulere bagatelgrænser for nogle listepunkter. Revisionen forventes at resultere i en beskeden listeslankning. Forslaget vil blive sendt i høring sammen med sammenskrivningen og ensretningen af branchebilag i foråret 2012.