Energieffektivitet i miljøgodkendelser

Miljøstyrelsen har i januar 2012 igangsat et projekt, som i første fase skal tilvejebringe en oversigt over, hvilke regler og styringsmidler der anvendes for at fremme energieffektiviseringer på virksomheder inkl. landbrug.

Miljøstyrelsen har i januar 2012 igangsat et projekt, som i første fase skal tilvejebringe en oversigt over, hvilke regler og styringsmidler der anvendes for at fremme energieffektiviseringer på virksomheder inkl. landbrug.

IPPC- og IE-direktiverne kræver, at energieffektivitet indgår i godkendelsesarbejdet på tilsvarende vis som andre miljøparametre. Projektet sigter på at sikre en effektiv og samlet koordinering af indsatsen på energieffektivitet. De foreløbige resultater peger på, at der generelt gøres meget lidt vedr. energieffektivitet og at der er et
stort potentiale for energibesparelser.

Det er vigtigt at tænke på energieffektivitet i alle stadier fra såvel en idéfase for en virksomheds byggeri, miljøgodkendelsen, som tilsyn. I anden fase af projektet forventer vi at kunne igangsætte initiativer til fremme af energieffektiviseringer generelt, dog med fokus på miljøgodkendelser og tilsyn. Projektet afsluttes i 2012.