Digitalisering af godkendelse og tilsyn

Miljøstyrelsen har i 2011 startet et nyt stort projekt, der sigter mod at digitalisere myndighedernes arbejde med miljøgodkendelser og tilsyn.

Digitalisering Miljøstyrelsen har i 2011 startet et nyt stort projekt, der sigter mod at digitalisere myndighedernes arbejde med miljøgodkendelser og tilsyn. Projektet skal styrke virksomhedernes og myndighedernes genbrug af viden og data, gøre beslutningerne på området mere transparente, samt effektivisere og kvalitetssikre arbejdsgangene.

Miljøstyrelsens mål er at skabe bedre IT-mæssig sammenhæng fra virksomhedernes ansøgninger til myndighedernes afgørelser og opfølgende tilsyn. Samtidigt er det intentionen at standardisere virksomhedernes indberetninger af egenkontrol, så disse data bliver lettere at genbruge.

I første omgang er Miljøstyrelsen gået i gang med at kortlægge virksomhedernes og myndighedernes arbejdsgange og brugernes ønsker til en bedre IT-understøttelse af deres arbejde. I den forbindelse afholder MST i samarbejde med KL fire workshops i februar måned, hvor kommunerne kan komme med ønsker til en fremtidig IT-understøttelse af området. KL har stået for inddragelse af kommunerne, og alle fire workshops er nu fuldt besat.