Virk.Som februar 2012 - særnummer

VirkSom

Februar 2012 - Særnummer om opfølgning på anbefalingerne fra VUII

Download nyhedsbrevet som pdf eller læs det på skærmen nedenfor.


Indhold - Særnummer, februar 2012