Virksomhedsområdet til Miljøstyrelsen

Fra 1. januar i år er der sket en strukturændring i Miljøministeriet.

Fra 1. januar i år er der sket en strukturændring i Miljøministeriet. Som følge af strukturændringen er to af Miljøministeriets styrelser fusioneret: By- og Landskabsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen. Den ny styrelse får navnet Naturstyrelsen.

Strukturændringerne betyder også, at virksomhedsområderne i de tre Miljøcentre Odense, Roskilde og Århus, der hidtil har været en del af By- og Landskabsstyrelsen, i fremtiden er en del af Miljøstyrelsen. Virksomhedsområderne vil fortsat varetage de samme opgaver med
tilsyn og miljøgodkendelser.