Offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister

Fra den 1. april 2010 har der været nye regler for sagsbehandlingstider ved ansøgninger om miljøgodkendelse.

Fra den 1. april 2010 har der været nye regler for sagsbehandlingstider ved ansøgninger om miljøgodkendelse. Reglerne gælder for visse listevirksomheder, som udøver en tjenesteydelse og er trådt i kraft med en ændring af godkendelsesbekendtgørelsen om sagsbehandlingstider m.v.

De nye regler er en implementering af Servicedirektivet og betyder bl.a., at kommunerne er forpligtet til at offentliggøre sagsbehandlingsfristerne på forhånd, når de omfattede virksomheder ansøger om miljøgodkendelse. Sagsbehandlingsfristen kan forlænges én gang, hvis sagen er særlig kompleks, og kommunen er forpligtet til at kvittere for en ansøgning om miljøgodkendelse.

Se hvilke listepunkter, der er omfattet og definitionen på en servicevirksomhed her