Nye rammer for tilsynsindberetningen

Bekendtgørelse om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v. er ændret og trådt i kraft den 15. februar 2011.

Bekendtgørelse om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v. er ændret og trådt i kraft den 15. februar 2011, se den her .

Tilsynsindberetningen for 2010 vil foregå efter de nye regler og alle kommuner har fået brev sammen med en ny vejledning, om at det forenklede tilsynsindberetningssystem er åbnet.

Bekendtgørelsen er bl.a. ændret for at imødekomme forslag fra de deltagende kommuner i Miljøministeriets, Finansministeriets og KL’s fælles afbureaukratiseringsprojekt om at gøre den årlige tilsynsindberetning mindre omfattende, end den er i dag.

Der er desuden indarbejdet krav til mere detaljerede oplysninger om IPPC-virksomheder, som skal indberettes til EU-Kommissionen. Endelig vil oplysninger om overvågning af miljøtilstanden i omgivelserne samt antallet af målestationer og prøvetagninger fordelt på vandløb og søer udgå, da disse oplysninger også indberettes i NOVANA.