Ny vejledning om egenkontrol

Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning om virksomheders egenkontrol med ydre miljøforhold.

Luftemission fra industri Miljøstyrelsen har udgivet en vejledning om virksomheders egenkontrol med ydre miljøforhold. Vejledningen beskriver, hvad egenkontrol er og i hvilke sammenhænge egenkontrol kan anvendes. Den beskriver også, hvordan vilkår om egenkontrol konkret kan fastsættes og hvordan vilkårene kan efterleves og kontrolleres. Samtidig forklarer vejledningen, hvad der er henholdsvis virksomheders og myndigheders opgaver og ansvar.

Vejledningen er med sin struktur tænkt som et opslagsværk, så både virksomheder og myndigheder nemt kan finde frem til de afsnit, der er relevante i den enkelte situation. Det er meningen, at vejledningen skal bidrage til at styrke dialogen mellem virksomheder og myndigheder i forhold til egenkontrol og tilsyn med virksomheders miljøforhold.

Du kan finde vejledningen her