Ministeren har sendt et brev til dambrugskommunerne

Miljøminister Karen Ellemann sendte i slutningen af januar et brev til borgmestrene i de 30 kommuner, der har ferskvandsdambrug.

Dambrugsfisk Miljøminister Karen Ellemann sendte i slutningen af januar et brev til borgmestrene i de 30 kommuner, der har ferskvandsdambrug.

Brevet er en opfølgning på akvakulturudvalgets anbefaling om, at alle dambrug uden en samlet miljøgodkendelse snarest skal godkendes. I brevet indskærper ministeren, at kommunerne hurtigst muligt og senest med udgangen af 2012 skal have foretaget miljøvurderinger af samtlige ca. 110 bestående dambrug, der endnu ikke er miljøgodkendte.

Ministeren opfordrer samtidig kommunerne til at give halvårlige tilbagemeldinger til Miljøstyrelsen om, hvor langt man er nået i forhold til godkendelserne af dambrug. Den første halvårlige tilbagemelding er d. 31. juni 2011.

Brevet og bilag kan ses her