Miljøstyrelsen følger op på kommunernes tilsynsindsats

Miljøstyrelsen følger hvert år op på, om kommunerne overholder aftalen om minimumsfrekvenser.

Miljøstyrelsen følger hvert år op på, om kommunerne overholder aftalen om minimumsfrekvenser. Det er praksis, at en kommune, der et enkelt år ikke har overholdt aftalen, bliver bedt om en skriftlig redegørelse. Kommuner, der flere år i træk ikke har gennemført et minimumstilsyn, bliver indkaldt til et møde i Miljøstyrelsen for at drøfte
kommunens tilsynsindsats og for at indgå en aftale med Miljøstyrelsen om, hvornår og hvordan aftalen om minimumsfrekvenser fremadrettet opfyldes.

Miljøstyrelsen har valgt at offentliggøre hvilke kommuner, der er blevet bedt om at komme med en skriftlig redegørelse og hvilke kommuner der er blevet bedt om at komme til møde i Miljøstyrelsen.

Listerne kan findes her

www.tilsynsdatabasen.dk kan du se tilsynsindsatsen for hver enkelt kommune.