Danmark undgår dom fra EU-Domstolen

EU-Kommissionen har opgivet en retssag mod Danmark.

Hammer EU-Kommissionen har opgivet en retssag mod Danmark. Kommissionen havde indbragt Danmark for EU-Domstolen, fordi de danske miljømyndigheder ikke fuldt ud havde efterlevet IPPC-direktivets bestemmelse om, at godkendelsen for alle IPPC-virksomheder, der var i drift før 30. oktober 1999, skulle revurderes inden 30. oktober 2007.

Efter en massiv indsats i kommuner og på miljøcentre landet over kunne Danmark i juni 2010 meddele Kommissionen, at alle sager var afsluttet.

Domstolen har nu slettet sagen, og der vil ikke falde dom.