Udrulning af regler i miljøtilsynsbekendtgørelsen

Arbejdet med den nye tilsynsbekendtgørelse er godt i gang. En række af initiativerne bliver udrullet med forskellige tidsfrister.

Arbejdet med den nye tilsynsbekendtgørelse er godt i gang. En række af initiativerne bliver udrullet med forskellige tidsfrister.

Du skal derfor være opmærksom på, at

  • du senest den 31. december 2013 skal have anvendt de vægtede parametre i bilag 1 i tilsynsbekendtgørelsen til at fastsætte en tilsynsfrekvens for alle kategori 1- virksomheder
    og husdyrbrug,
  • der fra den 1. januar 2014 skal gennemføres to tilsynskampagner om året, og
  • reglerne om at udarbejde tilsynsrapporter og offentliggørelse træder i kraft den 7. januar 2014 for virksomheder, som var (i)-mærket på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012 og som var i drift 7. januar 2013 eller som havde indsendt en fuldstændig ansøgning inden 7. januar 2013 og som er i drift senest 7. januar 2014. Ved fysiske tilsynsbesøg på disse virksomheder, skal der udarbejdes en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten skal som minimum indeholde de i miljøtilsynsbekendtgørelsens § 8, stk. 1, oplistede oplysninger. Oplysningerne skal forelægges virksomheden senest 2 mdr. efter tilsynsbesøget, og offentliggøres senest 4 mdr. efter.