Revision af BREF for affaldsbehandling og fødevarer, drikkevarer og mælk

På den velbesøgte BREF-dag sidst i november kunne man høre mere om, hvilke muligheder danske aktører har for at påvirke miljølovgivningen i EU.

På den velbesøgte BREF-dag sidst i november kunne man høre mere om, hvilke muligheder danske aktører har for at påvirke miljølovgivningen i EU.

Revisionen af BREF for affaldsbehandling startede op i juni 2013, mens revisionen for BREF for fødevarer, drikkevarer og mælk starter op i 2014. For begge BREF’er gælder, at de dækker sektorer, hvor der er forholdsvis mange virksomheder i Danmark, heraf også nogle, der har forudsætninger for at levere konkurrencedygtige ”BAT-teknikker”.

Miljøstyrelsen har derfor besluttet at oprette et partnerskab for BREF for hver af de to sektorer.
Partnerskabet for affaldsbehandling er startet op, og Partnerskabet for fødevarer, drikkevarer og mælk har netop afholdt første møde i december 2013.