Ny bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

Den nye bekendtgørelse om jordvarmeanlæg indfører en anmeldeordning for visse ikke-industrielle og horisontale jordvarmeanlæg.

Den nye bekendtgørelse om jordvarmeanlæg indfører en anmeldeordning for ikke-industrielle og horisontale jordvarmeanlæg, der udelukkende anvender de i jordvarmebekendtgørelsen navngivne køle- og korrosionsbeskyttelsesmidler, og som ligger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger.

Herudover ændres der ikke væsentligt på det materielle indhold i forhold til den tidligere bekendtgørelse.

Der kommer løbende nye teknikker inden for jordvarmeområdet, herunder nye anlægstyper og nye boringsmetoder. Kommunerne har mulighed for at give tilladelse til disse anlæg efter Miljøbeskyttelsesloven § 19.

Miljøstyrelsen har nu iværksat et udredningsprojekt med henblik på vejledning af kommunerne og evt. yderligere ændringer af jordvarmebekendtgørelsen.