Indberetning af tilsyns- og godkendelsesindsatsen for 2013

Tilsyns- og godkendelsesindsatsen skal i 2013 indberettes dels efter minimumsfrekvensaftalen og dels efter reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsyns- og godkendelsesindsatsen skal i 2013 indberettes dels efter minimumsfrekvensaftalen og dels efter reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats for perioden 1. jan – 22. maj skal indberettes efter minimumsfrekvensaftalen og indberetningsbekendtgørelsen. Indberetningen skal ske på to separate skemaer ét for husdyrbrug og ét for industri.

Indsatsen efter 23. maj og frem til 31. december 2013 skal ske efter reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen og skal ske på ét skema samlet set for både industri og husdyrbrug.

Tilsynsindsatsen udført i 2013 frem til 22. maj 2013, efter aftalen om minimumsfrekvenser har ingen indflydelse på eller sammenhæng med tilsynsindsatsen udført efter 23. maj 2013 hvor tilsynsbekendtgørelsens regler er gældende. Indberetningerne skal ske uafhængigt af hinanden.

Begge indberetninger skal ske via Miljøportalen – det vil være muligt at indberette oplysningerne i Miljøportalen omkring 1. feb. 2014. Indberetningen skal senest være foretaget 1. april 2014.

I Tilsynsvejledningen kan du finde mere om, hvordan du udfylder tilsyns- og godkendelsesindsatsen for 2013. Derudover kan du også finde pdf udgaver af de skemaer, som vil være tilgængelige via Miljøportalen til indberetning.