Godkendelsesvejledning er netop sendt i høring

Miljøstyrelsen har sendt udkast til ny, digital vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder i høring den 19. december.

Miljøstyrelsen har sendt udkast til ny, digital vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder i høring den 19. december. Det er hensigten, at vejledningen skal være med til at sikre en smidig, hurtigere og mere ensartet sagsbehandling og herunder ensartede krav til virksomhederne samt miljøgodkendelser af en høj kvalitet.

Den nye godkendelsesvejledning består af guider til virksomheder og myndigheder. Guiderne indeholder anvisninger til ansøgnings- og godkendelsesprocessen, samt til revurdering af miljøgodkendelser. Derudover er der vejledning til en lang række emner – opslag, der er
relevante for begge målgrupper, fx princippet om BAT, hvornår der er godkendelsespligt, tilstrækkelig oplyst sag samt rummelige miljøgodkendelser.

Se høringsbrevet her