”Enhedsfejl” for dioxiner i G 202

Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på en ”enheds-fejl” i vilkår 13 i standardvilkår for G 202.

Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på en ”enheds-fejl” i vilkår 13 i standardvilkår for G 202 (kraft- og varmeproducerende anlæg m.m. mellem 1 MW og 5 MW). Miljøstyrelsen udsendte en lynhøring i november med frist den 3. december 2013 for at rette op på fejlen.

Miljøstyrelsen har modtaget enkelte svar på høringen, men ingen bemærkninger. I vilkår 13 vil emissionsgrænsen for dioxiner på 0,1 mg I-TEQ/normal m3 blive rettet til 0,1 ng I-TEQ/normal m3. Emissionsgrænsen er knyttet til driftsforhold, hvor anlægget drives med en iltprocent under 4 %.