Dambrugsbekendtgørelsen skal revideres

Den nye dambrugsbekendtgørelse fra februar 2012 skal revideres. Miljøstyrelsen forventer, at bekendtgørelsen kan sendes i høring først i det nye år.

Den nye dambrugsbekendtgørelse fra februar 2012 skal revideres. Miljøstyrelsen forventer, at bekendtgørelsen kan sendes i høring først i det nye år, således at ændringerne kan træde i kraft i marts 2014.

Ved et dialogmøde i foråret 2013 blev forslag til revision af bekendtgørelsen drøftet med kommunerne, Dansk Akvakultur, Danmarks Sportsfiskerforening, KL og AquaCircle m.fl. Siden har Miljøstyrelsen arbejdet med de forslag, der er kommet til ændringer samt indhentet bidrag fra forskerne på området.