Affaldsforebyggelse og udnyttelse af ressourcer

MST har udviklet nyt materiale på Green21 til inspiration for små og mellemstore virksomheders arbejde med at forebygge dannelse af affald og bruge ressourcer mere effektivt.

MST har udviklet nyt materiale på Green21 til inspiration for små og mellemstore virksomheders arbejde med at forebygge dannelse af affald og bruge ressourcer mere effektivt. Værktøjerne kan også anvendes af miljømyndigheder i dialog med virksomheder om renere produktion. Der er udviklet onlineværktøjer til beregning af tre forretningsmodeller med henblik på at forebygge dannelse af affald.

Affald kan forebygges på mange forskellige måder. De tre værktøjer giver virksomheder mulighed for at regne på de økonomiske konsekvenser af tre strategier:

  • Renere produktion, hvor fokus er at begrænse spildet i produktionen, producere mere med mindre og begrænse brugen af uønskede stoffer.
  • Tilbagetagningsordninger benyttes til at sikre virksomheden adgang til produkterne, når kunden er færdig med at bruge dem. På den måde kan virksomheden genbruge og genanvende de ressourcer, der er indlejret i produkterne.
  • Med en leasingstrategi lejer virksomheden produkterne ud i stedet for at sælge dem. Virksomheden beholder adgangen til ressourcerne og får derfor mulighed for at leje dem ud til nye kunder eller forbedre deres performance og sælge dem igen.

Læs mere om affaldsforebyggelse her.