Slankere tilsynsindberetning på vej

I afbureaukratiseringsprojektet har de deltagende kommuner foreslået, at den årlige tilsynsindberetning bliver mindre omfattende.

I afbureaukratiseringsprojektet har de deltagende kommuner foreslået, at den årlige tilsynsindberetning bliver mindre omfattende.

Miljøstyrelsen har arbejdet for at få tilsynsindberetningen slanket og har netop sendt forslag om 'ændring af bekendtgørelse om beretninger om miljøtilsyn og miljøgodkendelser m.v.' i høring.

I udkast til bekendtgørelse foreslås, at kommuner og miljøcentre i fremtiden ikke skal indsende oplysninger om deres forbrug af ressourcer, visse tilsynsaktiviteter, lokaliseringsgodkendelser efter § 4 i bek. om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. Derudover bliver skemaet om håndhævelser på husdyrbrug mindre omfattende. Det foreslås også, at rapportering om IPPC skal lægges sammen med den almindelige tilsynsindberetning og ikke længere være særskilt.

Med de nye regler kan alle parter se frem til mindre papirarbejde ved den årlige tilsynsindberetning.