Risikovirksomheder og nye klassifikationsregler

Fra den 1. december 2010 er der nye regler for faremærkning af kemiske stoffer. Det gælder derfor også for oplag af kemikalier på risikovirksomheder.

Fra den 1. december 2010 er der nye regler for faremærkning af kemiske stoffer. Det gælder derfor også for oplag af kemikalier på risikovirksomheder.

En ny version af Sevesodirektivet med nye faremærkninger ventes ikke at blive vedtaget før 2012, og derfor har Miljøstyrelsen lavet en guide til klassificering i overgangsperioden indtil risikobekendtgørelsens bilag om kemiske stoffer bliver ændret. Se her på Miljøstyrelsens hjemmeside.
De nye regler har alene betydning for stofklasserne i risikobekendtgørelsens bilag 1, del 2.

Klassificeringen af kemiske stoffer efter både de nye og de gamle regler skal fremgå af sikkerhedsdatabladene. Bilag VII til kemikalieforordningen (CLP) har en omregningstabel mellem gammel og ny klassifikation, som kan være en hurtig hjælp til at ”oversætte”
faremærkningen på et kemikalie, hvis du kun har den nye mærkning.

Se bilaget her.