Nye regler for miljøgodkendelse

Rådet og EU-Parlamentet har den 8. november vedtaget det nye direktiv om industrielle emissioner, IED.

Rådet og EU-Parlamentet har den 8. november vedtaget det nye direktiv om industrielle emissioner, IED. IED vil medføre mindre forurening, sundere miljø og mere ensartede
konkurrencevilkår for industrivirksomheder i hele EU og er en afløser for IPPC-direktivet.

Noget af det mest interessant ved det nye direktiv er at kravet om brug af den bedste tilgængelige teknik (BAT) er gjort bindende i langt højere grad end tidligere. Der skal også føres hyppigere tilsyn med de mest forurenende virksomheder, og både kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg skal reducere emissionerne.

Direktivet forventes at træde i kraft omkring nytår, og Danmark har herefter to år til at implementere det. Der venter nu Miljøstyrelsen et større arbejde med at gennemgå og ændre adskillige love og bekendtgørelser.