Ministeren nedsætter nyt virksomhedsudvalg

Miljøministeren har besluttet at nedsætte et nyt virksomhedsudvalg, der skal komme med anbefalinger til at forenkle og opdatere miljøreguleringen af virksomheder inden for områderne miljøgodkendelse og miljøtilsyn.

Miljøministeren har besluttet at nedsætte et nyt virksomhedsudvalg, der skal komme med anbefalinger til at forenkle og opdatere miljøreguleringen af virksomheder inden for områderne miljøgodkendelse og miljøtilsyn.

Udvalget består af repræsentanter fra DI, Landbrug & Fødevarer, Dansk Erhverv, KL, Danmarks Naturfredningsforening, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen.
Udvalget har haft første møde den 10. december og skal arbejde frem til sommeren 2011.

Udvalget vil bl.a. tage udgangspunkt i en række allerede gennemførte undersøgelser om myndigheders og virksomheders erfaringer med miljøgodkendelse og miljøtilsyn, og den netop gennemførte evaluering af de forenklinger, som blev til efter anbefalinger fra Virksomhedsudvalg I (2002/2003).