Krematorieaftalen på vej i hus

Den 1. januar 2008 trådte branchebilaget med standardvilkår for krematorier i kraft. Her blev der stillet nye krav om, at krematorier skal rense for bl.a. udledning af kviksølv.

Krematorium Den 1. januar 2008 trådte branchebilaget med standardvilkår for krematorier i kraft. Her blev der stillet nye krav om, at krematorier skal rense for bl.a. udledning af kviksølv.

Da kviksølv er skadeligt for miljøet og for menneskers sundhed, indgik Kirkeministeriet og Miljøstyrelsen en særaftale for at få aftalen til at træde hurtigere i kraft. Aftalen er, at krematorierne skal have deres miljøgodkendelse revurderet efter branchebilaget pr. 1. januar 2011. Det ser ud til, at krematorierne med få undtagelser nu er på vej i mål med at opfylde dette krav, og dermed øger deres miljøvenlighed.

Hvor der på enkelte anlæg er problemer med at opfylde aftalen, regner Miljøstyrelsen med, at de lokale miljømyndigheder sørger for, at de nye krav bliver opfyldt hurtigst muligt.

Der er dog nogle undtagelser på Sjælland og Lolland Falster, hvor Miljøstyrelsen og Kirkeministeriet har anmodet en række kommuner om at fravige aftalen. Det gælder udelukkende 8 krematorier, der lukkes i løbet af 2012 for at blive afløst af et nyt og moderne krematorium i Ringsted.