Evaluering af forenklinger af godkendelser og tilsyn

I en ny rapport fra Miljøstyrelsen bliver effekten af en række forenklinger af miljøgodkendelser og tilsyn med virksomheder evalueret.

Afbureaukratisering I en ny rapport fra Miljøstyrelsen bliver effekten af en række forenklinger af miljøgodkendelser og tilsyn med virksomheder evalueret.

Forenklingerne blev gennemført på baggrund af anbefalinger fra et virksomhedsudvalg nedsat af Miljøministeriet i 2002, og i rapporten ser man nærmere på forenklingernes betydning for både virksomheder, myndigheder og miljø.

Forenklingerne bestod i reducerede oplysningskrav til hovedparten af de godkendelsespligtige virksomheder, branchebilag med standardvilkår og på tilsynsområdet differentieret tilsyn og en ny aftale om minimumsfrekvenser for tilsyn. Evalueringen viser, at branchebilagene overvejende er en succes, selvom der peges på muligheder for forbedringer. Det differentierede tilsyn har ikke haft den ønskede effekt, selvom både myndigheder og virksomheder er enige om, at det er en god idé ud fra et ressource- og miljøbeskyttelsesmæssigt perspektiv.

Læs hele rapporten her.