Nyt Seveso III-direktiv vedtaget

Det danske formandskab er blevet enig med Europa-Parlamentet om et nyt revideret Sevesodirektiv.

Det danske formandskab er blevet enig med Europa-Parlamentet om et nyt revideret Sevesodirektiv. Formålet med at revidere direktivet har primært været at tilpasse de eksisterende regler til Århus-konventionen og reglerne for klassificering af kemikalier.

De nye regler træder i kraft i 2015 og sikrer følgende:

  • Større åbenhed for borgerne. Myndighederne skal lægge informationer på nettet om risikovirksomhederne, så man hurtigt kan finde ud af, om man er nabo til en risikovirksomhed, og hvordan man skal reagere, hvis der sker et uheld.
  • Alle risikovirksomheder skal udarbejde en forebyggelsespolitik. Den skal sikre, at virksomheden løbende forbedrer sit sikkerhedsniveau.
  • Borgerne i EU skal have adgang til at prøve myndighedernes afgørelser om f.eks. afstanden mellem risikovirksomheder og bebyggelse.
  • Flere virksomheder, der håndterer stoffer, som er farlige ved indånding, bliver omfattet af EU-reglerne.