Kvalitetssikring af grønne regnskaber

Miljøstyrelsen har fået den første tilbagemelding fra EU omkring de indberettede PRTR-data for 2010, der peger på mange potentielle fejl.

Miljøstyrelsen har desværre konstateret, at der er mange indtastningsfejl i de grønne regnskaber. Det er især indtastningsfejl, hvor virksomheden fejlagtigt har skrevet ton i stedet for kg. En del virksomheder kommer dermed til at fremstå som meget ”miljøtunge”, uden reelt at være det. Det giver et meget uheldigt image, som de færreste virksomheder ønsker.

Miljøstyrelsen har fået den første tilbagemelding fra EU omkring de indberettede PRTR-data for 2010, og her er der peget på mange potentielle fejl. Opfølgning på de mange fejl giver unødvendigt ekstraarbejde både for virksomheder, tilsynsmyndigheder og Miljøstyrelsen.

Det er derfor vigtigt, at virksomhederne er omhyggelige med indtastningen. Ligeledes er det lovpligtigt for tilsynsmyndigheden at foretage en kvalitetssikring af data i de grønne regnskaber.

Hermed en opfordring fra Miljøstyrelsen til virksomheder og tilsynsmyndigheder om bedre kvalitetssikring ved indtastning og kontrol, så vi kan videresende korrekte data til EU.