Indberetning af grønne regnskaber

Det grønne regnskab skal være indtastet via virk.dk senest 6 måneder efter udløb af miljødataperioden.

Indberetning Det er lovpligtigt for en række miljøgodkendte virksomheder at indberette et grønt regnskab. Det grønne regnskab skal være indtastet via www.virk.dk senest 6 måneder efter udløb af miljødataperioden. De fleste virksomheder har valgt, at miljødataperioden skal svare til perioden for deres økonomiske regnskab. En række virksomheder er desuden omfattet af EU’s PRTR-forordning: ”Pollutant Release and Transfer Register”. PRTR-pligtige virksomheder skal dog allerede indberette for visse udledninger inden den 31. maj for det forgangne kalenderår.

Virksomhederne skal selv sørge for, at det grønne regnskab bliver indtastet på virk.dk, og tilsynsmyndigheden skal derefter komme med sin udtalelse hertil. Miljøstyrelsen har ikke ressourcer til at indtaste eller oplære i indtastning af de grønne regnskaber. Derfor er der udarbejdet information og vejledning til virksomheder og tilsynsmyndigheder. Vejledningerne kan man finde både som tekst og som små videoklip på Miljøstyrelsens hjemmeside .

Miljøstyrelsen opfodrer til, at man benytter vejledningsmaterialet ved indtastning af de grønne regnskaber. På den måde kan en række problemer afværges.