IE-direktivet behandles i Folketinget

Den 24. april 2012 blev lovforslaget, der skal medvirke til implementeringen af direktivet om Industrielle Emissioner, IE-direktivet, andenbehandlet i Folketinget.

Den 24. april 2012 blev lovforslaget, der skal medvirke til implementeringen af direktivet om Industrielle Emissioner, IE-direktivet, andenbehandlet i Folketinget. Tredjebehandlingen finder sted den 3. maj.

Miljøstyrelsen arbejder i øjeblikket på højtryk med at udarbejde de mange bekendtgørelser, herunder godkendelsesbekendtgørelsen, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, den nye tilsynsbekendtgørelse, bekendtgørelse om store fyringsanlæg, affaldsforbrændingsbekendtgørelsen og VOC-emissonsbekendtgørelsen, der skal implementere IE-direktivet fuldstændigt.

Bekendtgørelserne forventes sendt i høring til september 2012. Implementeringsfristen for IE-direktivet, der trådte i kraft den 6. januar 2011, udløber den 7. januar 2013.