De første BAT-konklusioner er vedtaget

De første BREF-dokumenter under IE-direktivet, for Jern- og stålindustrien samt for glasindustrien, er nu færdige.

De første BREF-dokumenter under IE-direktivet, for Jern- og stålindustrien samt for glasindustrien, er nu færdige. Kommissionen har vedtaget de tilhørende BAT-konklusioner, som skal benyttes, når miljømyndighederne meddeler miljøgodkendelser til de berørte virksomheder.

Konkret betyder det, at virksomheder, der er omfattet af listepunkterne A 101 og B 102, skal have deres miljøgodkendelser revurderet, således at virksomhederne lever op til de nye BAT krav d. 8. marts 2016.

Læs mere om BREF Jern og stål  og  BREF Glasindustrien .