Ændring af 3 bekendtgørelser er sendt i høring

Udkast til ændring af godkendelsesbekendtgørelsen, affaldsforbrændingsbekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsen er sendt i høring.

Udkast til ændring af godkendelsesbekendtgørelsen, affaldsforbrændingsbekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsen er sendt i høring med frist for afgivelse af bemærkninger fredag den 11. maj 2012.

Godkendelsesbekendtgørelsen er siden 2006 blevet ændret 9 gange og sammenskrives nu til én bekendtgørelse. Med ændringsforslaget indsættes desuden bestemmelser med henblik på delvist at implementere mineaffaldsdirektivet. Forslaget indeholder også en mindre revision af bekendtgørelsens bilag 2 (liste over godkendelsespligtige virksomheder). Formålet er at tydeliggøre listepunkter, hvis formulering giver særlige fortolkningsvanskeligheder, og at formulere bagatelgrænser for nogle listepunkter. Endelig omfatter forslaget en redigeret udgave af bekendtgørelsens bilag 5 (branchebilag med standardvilkår). Formålet med at redigere bilag 5 er at ensarte opbygning og formulering af standardvilkårene på tværs af brancherne.

Ændringsforslaget til affaldsforbrændingsbekendtgørelsen er en konsekvens af ændringen af godkendelsesbekendtgørelsen.

Ændringsforslaget til brugerbetalingsbekendtgørelsen har til formål at ophæve den gældende bekendtgørelses automatiske ophørsklausul. Klausulen ville i modsat fald medføre, at bekendtgørelsen ophæves den 2. juni 2012.

Derudover har ændringsforslaget til formål at ændre bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen. Dette sker dels som konsekvens af revisionen af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, som nævnt ovenfor. Visse virksomhedstyper udgår af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, men overflyttes til bilag 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen. Derudover ændres bilag 1 som følge af det afbureaukratiseringsprojekt, som Finansministeriet, Miljøministeriet og KL gennemførte i 2010-11.

Se mere om høringerne her