Ny version af IT-system til miljøgodkendelse af virksomheder

Nu er der kommet en ny version af Miljøstyrelsens IT-system til ansøgning om miljøgodkendelse af industrivirksomheder.

Nu er der kommet en ny version af Miljøstyrelsens IT-system til ansøgning om miljøgodkendelse af industrivirksomheder. I den nye version er de sidste skræddersyede oplysningskrav for alle listepunkter på bilag 5 med. Desuden er det muligt at kombinere oplysningskrav for flere listepunkter på en gang.

Fortæl os din mening om systemet
Miljøstyrelsen vil i den kommende tid udvikle og finjustere systemet, og vi er derfor meget interesserede i at høre om jeres erfaringer med systemet og eventuelle fejl.

Skriv til: .

Sådan ansøger virksomheder via ansøgningssystemet
Ansøgningen sendes via www.virk.dk og kræver en digital signatur, der er knyttet til virksomhedens CVR-nummer. Virksomheder, der er godkendelsespligtige, kan bruge systemet til at søge om miljøgodkendelse i forbindelse med nyetablering og ændringer
(tillægsgodkendelser).

Det er endnu frivilligt for virksomhederne, om de vil anvende ansøgningssystemet. Men med den nye digitaliseringslov, der blev vedtaget 7. april 2011 , er det intentionen at gøre ansøgningssystemet obligatorisk for alle godkendelser, tillægsgodkendelser og oplysninger til brug for revurderinger. Den nye lov ændrer både Miljøbeskyttelsesloven og Husdyrgodkendelsesloven sådan, at miljøministeren får hjemmel til at kræve, at alle ansøgninger om miljøgodkendelse og oplysninger til revurdering heraf skal indsendes
digitalt.