Kvalitetsvurdering af det grønne regnskab

Tilsynsmyndighedens forpligtelse i forbindelse med kvalitetsvurderingen af det grønne regnskab er blevet mindre – men til gengæld væsentlig mere betydningsfuld for Miljøstyrelsen.

Tilsynsmyndighedens forpligtelse i forbindelse med kvalitetsvurderingen af det grønne regnskab er blevet mindre – men til gengæld væsentlig mere betydningsfuld for Miljøstyrelsen. De kvalitetsvurderede miljødata sendes nu direkte videre til EU, og det har stor betydning om alle væsentlige miljødata er medtaget og har det korrekte format (f.eks. om det er et PRTR-stof).

Vejledning til kvalitetsvurdering kan findes her