Kommunerne førte flere miljøtilsyn i 2009 end i 2008

Så er den årlige tilsynsberetning for 2009 offentliggjort. Beretningen for 2009 viser, at kommunerne er blevet langt bedre til at overholde minimumsfrekvenserne for miljøtilsyn med virksomheder og landbrug.

Miljøtilsyn 2009 Så er den årlige tilsynsberetning for 2009 offentliggjort. Beretningen for 2009 viser, at kommunerne er blevet langt bedre til at overholde minimumsfrekvenserne for miljøtilsyn med virksomheder og landbrug. Der er dog stadig nogle kommuner, der har problemer, men det forventes, at samtlige kommuner overholder minimumsfrekvenserne, når Miljøstyrelsen i april modtager tallene for 2010.

På www.tilsynsdatabasen.dk kan de enkelte kommuners indberetninger om tilsynsindsatsen ses. Databasen indeholder oplysninger om kommunernes indsats fra 2007 og frem til 2009. Tallene fra 2010 vil blive tilgængelige i løbet af maj 2011.

Miljøtilsyn 2009 indeholder en redegørelse for kommunernes og Miljøstyrelsens aktiviteter i forhold til godkendelse og tilsyn med virksomheder og landbrug. Miljøtilsyn 2009 er bl.a. udarbejdet på baggrund af de årlige indberetninger fra kommunerne. Redegørelsen
indeholder oplysninger om ressourceforbrug til miljøgodkendelser og tilsyn, overholdelse af minimumsfrekvenser for tilsyn samt håndhævelse af miljølovgivningen.

Se Miljøtilsyn 2009 her