Forebyggelse af jordforurening ved tilsyn på virksomheder

Miljøsamarbejdet har udgivet en rapport om, hvordan tilsynsmedarbejderen kan vurdere forhold, der kan forebygge jord- og grundvandsforurening.

Utæt belægning Miljøsamarbejdet har udgivet en rapport om, hvordan tilsynsmedarbejderen kan vurdere forhold, der kan forebygge jord- og grundvandsforurening. I rapporten er der fokus på belægninger, tanke, kloakker og olieudskillere. Udover praktiske anvisninger på, hvordan
tilsynsmedarbejderen kan gennemføre tilsynet, indeholder rapporten også et kapitel om påbud vedrørende jordforurening. Miljøsamarbejdet består af syv kommuner i hovedstadsområdet.

Rapporten, der supplerer Miljøstyrelsens orientering nr. 6, 2008, kan findes her

Har du spørgsmål til rapporten?
Spørgsmål til rapporten kan rettes til Claus Frydenlund, , Bibbi Walsh, eller Jeanette Toftdal, .

Har I en rapport, der skal omtales i Virk.som?
Miljøstyrelsen vil gerne fremover formidle information om tilsvarende rapporter, eksempelsamlinger eller informationsmateriale, der er udarbejdet af kommuner, kommunale miljøsamarbejder eller netværk i dette nyhedsbrev.

Send en kort beskrivelse af materialet sammen med et link til Hanne Lylov Nielsen, .