FAQ om brugerbetaling for behandling af fritagelsesansøgning

Miljøstyrelsen har udarbejdet en ny FAQ, der svarer på, hvorvidt kommunen kan forlange brugerbetaling i forbindelse med behandling af en ansøgning om fritagelse for benyttelse af den kommunale ordning for affald.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en ny FAQ, der svarer på, hvorvidt kommunen kan forlange brugerbetaling i forbindelse med behandling af en ansøgning om fritagelse for benyttelse af den kommunale ordning for affald.

Svaret er, at kommunen ikke kan forlange brugerbetaling for behandling af en sådan fritagelsesansøgning. Derimod kan kommunen opkræve brugerbetaling for et efterfølgende tilsyn med, om hvorvidt virksomheden overholder betingelser for fritagelse.

Se denne og øvrige FAQ'er om brugerbetalingsbekendtgørelsen på Miljøstyrelsens hjemmeside