Udførelse af miljøtilsyn – inspiration og historier

Et godt afsæt for grøn vækst, udvikling og velfærd.

Læs mere om de enkelte historier ved at klikke på de nedenstående links.

Et bedre sted for alle: Miljøtilsyn rummer markante fordele for kommunerne

Miljøtilsyn er en vigtig hjørnesten i kommunernes ansvar for at forebygge miljøproblemer. Men det kan også være selve fundamentet for en god dialog med mange virksomheder – og for herigennem at sikre arbejdspladser, innovation og trivsel i lokalsamfundet.

One-stop-shop: Odenses ’alt under ét tag’-løsning er en markant succes

Miljøtilsyn, byggetilladelser og virksomhedsflytning er bare en del af alt det, som Erhvervskontakten i Odense kan hjælpe med. Tiltaget har skabt stor tilfredshed blandt virksomhederne i lokalområdet.

Gladsaxe Kommune: Ny digital tilsynsplan skaber øget synlighed om tilsynsarbejdet

Miljøtilsyn betaler sig på flere måder. Ud over at sikre, at loven bliver overholdt, giver tilsynene nemlig også mulighed for dialog om frivillige indsatser, deltagelse i kommunens klimanetværk og relevant information. En ny tilsynsplan er nu med til at skabe øget synlighed om tilsynsarbejdet – også overfor kommunens politikere.

Ingen envejskommunikation: Det gode miljøtilsyn er baseret på dialog

I Hjørring Kommune er miljøtilsyn først og fremmest baseret på dialog og sparring. Dels fordi det forebygger forkert og ulovlig praksis. Dels fordi det baner vej til en grønnere kommune. Og så gør det også miljøtilsynene til en god og positiv oplevelse for alle parter.

Alle skal inddrages: Dyrup lægger vægt på synlige miljøtilsyn

To gange om året bliver der aflagt miljøtilsyn hos malingproducenten Dyrup. Tilsynene foregår i god dialog, og Dyrup lægger vægt på, at de involverer både ledere og medarbejdere på fabrikken i Søborg.

Gode miljøtilsyn er vigtige for trivsel i landkommunerne

Gårdejer Palle Joest Andersen har oplevet mange miljøtilsyn på sit landbrug i Hjørring. Ifølge ham er det gode miljøtilsyn præget af praktisk handling og medspil frem for administrativt bøvl og modspil. Og af at få mulighed for at forebygge og være på forkant med at bringe ting i orden.

Kontakt tilsynshelpdesken