Videndeling om tilsyn

 

Rapporter, eksempler mv.

Her kan du finde rapporter, eksempelsamlinger eller informationsmateriale om tilsyn, der er udarbejdet af kommuner, kommunale miljøsamarbejder eller netværk.

Har du en rapport eller anden inspirationsmaterial, der skal nævnes, så send en kort beskrivelse af materialet sammen med et link til Obfuscated Email.

 

Opsporing af virksomheder

Middelfart kommune har lavet projekt der har til formål at finde frem til virksomheder i kommunen som kommunen er forpligtet til at føre periodisk tilsyn med (virksomheder omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen), men som aldrig er blevet registreret i tilsynsdatabasen (GeoEnviron). Du kan finde projektbeskrivelsen her: Notat vedrørende opsporing af virksomheder

 

Kommunal kampagne om håndtering af farligt affald

Brøndby Kommune har igangsat en kampagne om forebyggelse og beskyttelse af jord og grundvand via fokus på håndtering og opbevaring af farligt affald, råvarer og produkter. Projektet er iværksat dels på baggrund af Miljøstyrelsens tilsynstema 2011 om "Opbevaring og håndtering af farligt affald", og dels som en konsekvens af kommunens egne erfaringer med, at der ofte på dette område, er behov for en forebyggende indsats. Kampagnen løber i 2011. Der er mere information at finde her:

Bemærk at materialet både indeholder inspiration til gennemførelse af miljøtilsyn og affaldstilsyn. 

 

Forebyggelse af jordforurening ved tilsyn på virksomheder

Miljøsamarbejdet har udgivet en rapport om, hvordan tilsynsmedarbejderen kan vurdere forhold, der kan forebygge jord- og grundvandsforurening. I rapporten er der fokus på belægninger, tanke, kloakker og olieudskillere. Udover praktiske anvisninger på, hvordan tilsynsmedarbejderen kan gennemføre tilsynet, indeholder rapporten også et kapitel om påbud vedrørende jordforurening. Miljøsamarbejdet består af syv kommuner i hovedstadsområdet. Forebyggelse af jordforurening ved tilsyn på virksomheder (pdf).  Rapporten supplerer Miljøstyrelsens orientering nr. 6, 2008.

 

Spørgsmål om miljøtilsyn

Obfuscated Email