Videndeling om tilsyn

 

Rapporter, eksempler mv.

Her kan du finde rapporter, eksempelsamlinger eller informationsmateriale om tilsyn, der er udarbejdet af kommuner, kommunale miljøsamarbejder eller netværk.

Tjeklister til tilsyn med landbrug
Vejen Kommune har, som en del af kommunens kvalitetsstyringssystem, udarbejdet et tilsynsskema, som medarbejderne anvender ved tilsyn med landbrug. Skemaet sikrer en systematisk tilgang, hvor man får det hele med på tilsynet. Udover tjeklisten som anvendes på tilsynet, har kommunen også udarbejdet en procedurebeskrivelse til forberedelse af tilsynet og opfølgning herpå (materialet kan anvendes til inspiration, men vær opmærksom på at materialet ikke er opdateret iht. gældende lovgivning). Du kan se Vejen Kommunes tjeklister her:

Opsporing af virksomheder
Middelfart kommune har lavet projekt der har til formål at finde frem til virksomheder i kommunen som kommunen er forpligtet til at føre periodisk tilsyn med (virksomheder omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen), men som aldrig er blevet registreret i tilsynsdatabasen (GeoEnviron). Du kan finde projektbeskrivelsen her: Notat vedrørende opsporing af virksomheder

Kommunal kampagne om håndtering af farligt affald
Brøndby Kommune har igangsat en kampagne om forebyggelse og beskyttelse af jord og grundvand via fokus på håndtering og opbevaring af farligt affald, råvarer og produkter. Projektet er iværksat dels på baggrund af Miljøstyrelsens tilsynstema 2011 om "Opbevaring og håndtering af farligt affald", og dels som en konsekvens af kommunens egne erfaringer med, at der ofte på dette område, er behov for en forebyggende indsats. Kampagnen løber i 2011. Der er mere information at finde her:

Forebyggelse af jordforurening ved tilsyn på virksomheder

Miljøsamarbejdet har udgivet en rapport om, hvordan tilsynsmedarbejderen kan vurdere forhold, der kan forebygge jord- og grundvandsforurening. I rapporten er der fokus på belægninger, tanke, kloakker og olieudskillere. Udover praktiske anvisninger på, hvordan tilsynsmedarbejderen kan gennemføre tilsynet, indeholder rapporten også et kapitel om påbud vedrørende jordforurening. Miljøsamarbejdet består af syv kommuner i hovedstadsområdet. Forebyggelse af jordforurening ved tilsyn på virksomheder (pdf)  Rapporten supplerer Miljøstyrelsens orientering nr. 6, 2008.

Har du en rapport, der skal nævnes her?
Send en kort beskrivelse af materialet sammen med et link til Obfuscated Email

Udførelse af miljøtilsyn – inspiration og historier

Et godt afsæt for grøn vækst, udvikling og velfærd. Læs mere om de enkelte historier ved at klikke på de nedenstående links.

Et bedre sted for alle: Miljøtilsyn rummer markante fordele for kommunerne

Miljøtilsyn er en vigtig hjørnesten i kommunernes ansvar for at forebygge miljøproblemer. Men det kan også være selve fundamentet for en god dialog med mange virksomheder – og for herigennem at sikre arbejdspladser, innovation og trivsel i lokalsamfundet.

One-stop-shop: Odenses ’alt under ét tag’-løsning er en markant succes

Miljøtilsyn, byggetilladelser og virksomhedsflytning er bare en del af alt det, som Erhvervskontakten i Odense kan hjælpe med. Tiltaget har skabt stor tilfredshed blandt virksomhederne i lokalområdet.

Gladsaxe Kommune: Ny digital tilsynsplan skaber øget synlighed om tilsynsarbejdet

Miljøtilsyn betaler sig på flere måder. Ud over at sikre, at loven bliver overholdt, giver tilsynene nemlig også mulighed for dialog om frivillige indsatser, deltagelse i kommunens klimanetværk og relevant information. En ny tilsynsplan er nu med til at skabe øget synlighed om tilsynsarbejdet – også overfor kommunens politikere.

Ingen envejskommunikation: Det gode miljøtilsyn er baseret på dialog

I Hjørring Kommune er miljøtilsyn først og fremmest baseret på dialog og sparring. Dels fordi det forebygger forkert og ulovlig praksis. Dels fordi det baner vej til en grønnere kommune. Og så gør det også miljøtilsynene til en god og positiv oplevelse for alle parter.

Alle skal inddrages: Dyrup lægger vægt på synlige miljøtilsyn

To gange om året bliver der aflagt miljøtilsyn hos malingproducenten Dyrup. Tilsynene foregår i god dialog, og Dyrup lægger vægt på, at de involverer både ledere og medarbejdere på fabrikken i Søborg.

Gode miljøtilsyn er vigtige for trivsel i landkommunerne

Gårdejer Palle Joest Andersen har oplevet mange miljøtilsyn på sit landbrug i Hjørring. Ifølge ham er det gode miljøtilsyn præget af praktisk handling og medspil frem for administrativt bøvl og modspil. Og af at få mulighed for at forebygge og være på forkant med at bringe ting i orden.

 

 

Spørgsmål om miljøtilsyn

Obfuscated Email