Vejledning om hestehold

Århus kommune har sammen med to nabo kommuner udarbejdet en kampagne om miljøregler for indretning og drift af hestehold

Formålet med kampagnen er at gennemgå reglerne omkring hesteholdet, både afstandskrav, fluebekæmpelse, møddingsplads og samt en række opmærksomhedspunkter. Der er udarbejdet en pjece med information og illustrationer.