Oplag af mineralske olieprodukter- tankanlæg

Miljøstyrelsen Virksomheder har udarbejdet en kampagne ” Oplag af mineralske olieprodukter- tankanlæg” med fokus på opbevaring af olier i tanke.

Tilsynskampagnens formål er at sikre, at tankanlæg til mineralolieprodukter er etableret og drives i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsen.

Kampagnen er således en forebyggelseskampagne, hvor risikoen for spild af mineralolieprodukter til jord, grundvand, kloaksystem og recipient reduceres ved at sikre, at tankanlæggene er i miljømæssig forsvarlig stand.

Desuden blev foretaget en kortlægning af hvilke virksomheder der havde aktive anlæg og at inaktive anlæg blev sløjfet i overensstemmelse med olietankbekendtgørelsen.