Opbevaring af farligt affald på maskinværksteder

Kalundborg Kommune har udarbejdet en kampagne om opbevaring af farligt affald på maskinværksteder

Tilsynskampagnens formål er at øge dialogen mellem myndighed og maskinværksteder om gode rutiner til at forebygge uhensigtsmæssig håndtering af farligt affald, at sikre overholdelse af miljøbeskyttelseslovens § 43 om miljømæssig forsvarlig op-bevaring af farligt affald og ved uanmeldt miljøtilsyn, at få et øjebliksbillede af virksomhedernes praksis om op-bevaring og håndtering af farligt affald. Der blev sendt info materiale ud til 71 virksomheder og udført tilsyn på 22 virksomheder.