Olie og benzinudskillere på benzinstationer

Vesthimmerlands Kommunes har udarbejdet en kampagne ” Olie og benzinudskillere på benzinstationer” med fokus på olie – benzinudskillere på tankstationer med og uden vaskehaller.

Tilsynskampagnens formål er at få eventuelle overtrædelser lovliggjort, og dels at få gjort virksomhederne opmærksomme på, at kommunen har fokus på at reglerne overholdes, og på at forebygge forurening fra olie- og benzinudskilleranlæg. Det er hensigten, at virksomhederne får øget fokus på vigtigheden af at føre regelmæssig kontrol med anlæggene.