Affaldsvejledning på tilsynspligtige virksomheder

Københavns Kommune har udarbejdet en kampagne ” Affaldsvejledning på tilsynspligtige virksomheder” med fokus sortering af affald på bilvask og sikring af regnvandskloakker.

Tilsynskampagnens formål er ud fra den konkrete virksomhedstype og størrelse skal der vejledes om sortering af det kildesorterede genanvendelige erhvervsaffald. Målet er at øge miljøbevidstheden og genanvendelsesprocenten på tilsynspligtige virksomheder hvor der kan være et potentiale for bedre affaldssortering.