Overdækning af markstakke

undefined

Varde Kommune har udført en tilsynskampagne med fokus på markstakke med komposteret husdyrgødning. Baggrunden for kampagnen er, at kommunen ved tilsyn på landbrugsejendomme konstaterer, at der er behov for mere viden om korrekt håndtering af markstakke med kompost.

Målet med kampagnen er gennem oplysning og dialog at formidle vigtigheden af at overholde lovgivningens regler for at undgå ammoniakemission til atmosfæren, nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet og forurening af overfladevand, samt for at minimere risikoen for nabogener (hovedsageligt gener som lugt og fluer).

Gå til Håndbog for tilsynskampagner

Håndbog for tilsynskampagner

Se Miljøstyrelsens håndbog om planlægning og gennemførsel af tilsynskampagner her.

Uheldsvurdering_1170x659.png

Miljøstyrelsen indsamler og deler myndighedernes materiale. Inden anvendelse af materialet skal myndigheden sikre, at tilsynsbekendtgørelsens krav til tilsynskampagner efterleves.