Fluebekæmpelse på pelsdyrfarme

undefined

Kolding Kommune har udført en kampagne om fluebekæmpelse på pelsdyrfarme. Kampagnemålet var, at alle pelsdyrfarme ved kampagnen og evt. opfølgende tilsyn vurderes at bekæmpe fluer tilstrækkeligt herunder at driften ikke giver unødige lugtgener for naboerne og omgivelserne i øvrigt.

Baggrunden for kampagnen er, at der har været en del fokus på driften af minkfarme. Det har resulteret i, at der er varslet en strammere kurs mod pelsdyravlerne, hvilket blandt andet indebærer ændrede krav til lugt, og at kommunerne skal kunne gribe hårdere ind overfor overtrædelser.

Kolding Kommune ønsker at være i dialog med pelsdyravlerne forinden, hvorved at håndhævelser forhåbentligt kan minimeres.

Gå til Håndbog for tilsynskampagner

Håndbog for tilsynskampagner

Se Miljøstyrelsens håndbog om planlægning og gennemførsel af tilsynskampagner her.

Uheldsvurdering_1170x659.png

Miljøstyrelsen indsamler og deler myndighedernes materiale. Inden anvendelse af materialet skal myndigheden sikre, at tilsynsbekendtgørelsens krav til tilsynskampagner efterleves.