Biogas

undefined

Skive Kommune har afholdt en tilsynskampagne om Biogasanlæg. Baggrunden for kampagnen var, at aktiviteter inden biogasbranchen kan medføre væsentlig forurening og ressourcetab ved håndtering af afgasset gylle samt fastsættelse af egenkontrol vilkår for biogasanlægget .

Skive Kommune har udført kampagnen ved blandt andet at afholde et åbent temamøde omkring etablering og drift af biogasanlæg. Her var der oplæg om kommunale erfaringer med tilsyn og godkendelse af biogasanlæg, orienterende oplæg fra Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen samt meget mere. Derudover indeholdt kampagnen også en studietur med besøg på bl.a. et biogasanlæg under opførsel samt en udstilling om "Biogas arkitektur og landskab". 

Gå til Håndbog for tilsynskampagner

Håndbog for tilsynskampagner

Se Miljøstyrelsens håndbog om planlægning og gennemførsel af tilsynskampagner her.

Miljøstyrelsen indsamler og deler myndighedernes materiale. Inden anvendelse af materialet skal myndigheden sikre, at kravene til tilsynskampagner i tilsynsbekendtgørelsen efterleves.